Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com Quốc Gia Nghĩa Tử.org
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

August 14, 2009

Nhận được tin buồn
Cụ Ông Nguyễn Trọng Sang pháp danh Tâm Trọng
Là thân phụ của chị Tâm và chị Mai
Vừa từ trần lúc 8 giờ tối ngày thứ ba 4/8/2009
Hưởng thọ 97 tuổi
Gia dinh QGNT-DC xin được thành kính chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu Hồng Ân tam bảo gia hộ độ trì hương linh cụ siêu thoát về cõi Niết bàn