Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

September 12, 2008

HOANG SA & TRUONG SA

Hãy đứng lên hỡi toàn dân nước Việt
Những hiền nhân quân tử, cùng anh hùng hào kiệt
Những người trẻ hào hùng của nước Việt mến yêu
Toàn dân Việt đều anh hùng hào kiệt
Có thể nào chúng ta để nước Việt lụi tàn
Trong bàn tay của lũ người bán nước vinh thân

"Anh hùng hào kiệt yêu non nước
Hiền nhân quân tử biết thương dân"

Hãy vì VN mà hiến cả thân mình
Vì tổ quốc mà quyết chí hy sinh
Thà chết vinh hơn sống nhục cúi mình
"Thà làm quĩ nước Nam hơn làm vương đất Bắc"
Trần bình Trọng đã liều mình tử tiết
Nguyễn thái Học đã vì nước hiến thân
"Đầu ta rơi cho nước Việt mãi còn"
Bao anh hùng hào kiệt cứu non sông
Bao liệt nử đã trung trinh ái quốc
Nào Trưng, Triệu phất cao cờ chính nghĩa
Nào Lê Lợi với ngọn cờ vải chống quân Minh
Nào Hưng Đạo Vương với chiến thắng Bạch Đằng
Cùng Quang Trung với chiến công hiển hách
Đánh đuổi quân Thanh chạy trối chết về Tàu

Có thể nào ngày hôm nay VN ta phải quỳ lạy cuối đầu
Trước lũ giặc hung tàn, sắt máu
Cùng lòn trôn, hữi rắm lũ khốn kiếp Cộng Tàu
Để dung dưỡng mãi loài ác nhân cầm thú
Quân ác nhân, phản quốc, phản dân Cộng Sản Hồ đồ
Cùng tôn vinh thờ lạy mãi tên ác gian Cộng Sản họ Hồ
Tên Chí Minh cùng tên Đức Mạnh dòng họ Nông ngu dốt

Hãy đứng lên, hãy đứng lên, hãy đứng lên hỡi toàn dân nước Việt
Hãy đoàn kết, hãy đoàn kết, hãy đoàn kết hỡi toàn dân nước Việt
Hãy liều thân, hãy liều thân, hãy liều thân hỡi toàn dân nước Việt

Hãy đồng tâm nhất trí, đồng tâm hiệp lực tận diệt CNCS, XHCN và cái đảng "Đỉnh cao trí tuệ loài súc sanh cầm thú CS" cùng đánh đuổi lũ ác nhân, ác đức, vô nhân, vô đạo CSVN, CSTC hỡi toàn dân nước Việt.

Kính chào đoàn kết và quyết thắng trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN.

Văn Nhân
Viết ngày 05 tháng 09 năm 2008