Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

August 24, 2008

QGNT DC picnic 2008

hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2008 ,Gia đinh QGNT DC có tổ chức picnic tại Lake Accontink lúc 10:00am đến 3:00pm .Tất cả các anh chị đều có mặt đầy đủ .Đặc biệt năm nay có sự tham dự của anh Paul Hoàng (Hoàng Phiệt ) QGNT 71 .Xin chào mừng anh Phiệt đến với gia đình QGNT DC .Cũng trong dịp này QGNT DC đã bàn đến việc tổ chức Kỷ Niệm 5 năm ngày lập hội ,mong quý anh chị đóng góp ý kiến hoặc tài chánh để chúng ta tiến hành gấp vì thời gian chẳng còn nhiều . Xin mời anh chị vào xem những hình ảnh của mình và anh chị khác:

[annual picnic]