Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

June 4, 2008

Ôi, Luật rừng, Luật rú

Ôi, Luật rừng, Luật rú !
Tháng 03 – 2008

Thấu Tâm CanĐã ê càng, luật rừng, ngập đầu

Lại ngán ngẫm, luật rú, lút cổ

Cái thì đem ra, ba đời tố khổ

Rồi xà beng, mã tấu, cái búa, lưỡi liềm

Nếu không thì nhà tù, cũi sắt, mục gông

Tô chuyên chính lên sao vàng cờ đỏ

Cái thì đem ra, một thời gàng dở

Nào phản động, an ninh, gián điệp, hai mang

Chưa xích xiềng lao lý, thì ức chế đóng khung

Rồi gượng ép những tội danh hoang tưởng

Luật rừng, sài lang, dã thú vay mượn

Luật rú, nửa người, nửa ngợm mượn vay

Cái thì bạo tàn, sắt máu, không gớm tay

Cái thì mượn lá, mượn lông, che thiên hạ

Luật rừng, thì cột đèn biết đi, đi cho hả

Luật rú, thì cục đá muốn nín, nín không cam

Cái thì chẳng khác thời trung cổ dã man

Cái thì mang dáng dấp ỡm ờ thời đại

Cái thì hơn 70 năm, làm cả nước ngây dại

Cái thì trói mở lao linh, làm cả nước ngập bùn

Ai không nghe, một bãi đầm đùn

Càng nhúc nhích, càng lún sâu, hết chữa

“Kiến nghĩa, bất vi, vô dũng giã

Tao nhân, mặc khách, bất anh hùng”

“Ở đời, muôn sự của chung”

Nhẫn tâm quậy nát, điên khùng mà thôi

Núi cao, còn ngó ông trời

Biển sâu, còn ngó sông ngòi vũng nông

Ở đời, nặng gánh tang bồng

Chữ tang chưa phỉ, chữ bồng chưa xong

Đá vàng, thử mấy sắt son

Nhiêu khê, mới biết vuông tròn đắng cay

Núi Trường Sơn, luật rừng khua, chết núi

Nước Biển Đông, luật rú động, dậy triều

Càng xót thương hai tiếng nhiễu điều

Càng cơ cảm một giàn Bầu – Bí

Ôi, nghiệt ngã Luật Rừng

Ôi, nát tan Luật Rú

Tưởng thời nào,

Ai lại ngờ, thời đại của thế kỷ hai mươi mốt, hôm nay !!!