Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

April 13, 2008

Việt Nam trở thành 1 tỉnh của Trung Cộng ?

LÁ CỜ TRUNG CỘNG THÊM MỘT NGÔI SAO VÀNG

Thủy Triều


Trong ngày Lễ Quốc Khánh của Trung Quốc vừa qua, ở trên những đường phố của Trung Quốc đã có thấy xuất hiện những tấm bảng lớn được dựng lên ở dọc theo những lề đường, thuộc loại bích chương chính trị mang tính cách tuyên truyền có vẽ một lá cờ Trung Cộng gồm có một ngôi sao vàng lớn và năm ngôi sao vàng nhỏ, thay vì bốn ngôi sao vàng nhỏ được trông thấy quen mắt như từ năm 1949 cho tới nay.

Hơn nữa, lại còn có những tấm bích chương kích thước lớn dành cho thiếu nhi Trung Quốc cũng được vẽ lá cờ Trung Cộng có sáu ngôi sao vàng như tấm bích chương chính trị vừa kể trên.

Những tấm hình của lá cờ Trung Cộng có Sáu Ngôi Sao Vàng này đã được đưa lên nhiều trang liên mạng toàn cầu Chinese BBS.

Nếu cho rằng việc vẽ thêm một ngôi sao vàng nhỏ vào lá cờ của đảng Trung Cộng là một sai sót vô tình, thì quả thật là một lối nguỵ biện trơ trẽn trâng tráo vô liêm sĩ. Bởi vì không thể có một bích chương, một biểu ngữ, mang tính cách tuyên truyền chính trị có mục đích yêu cầu hẳn hoi lại bị vô tình sai sót. Những con mắt đảng uỷ của bộ máy kiểm duyệt rất nhạy bén của đảng Trung Cộng lúc đó không lẽ lại bị ...quáng gà?Khi đảng Trung Cộng đã đang có những ý đồ vĩ đại thì họ chắc chắn phải có nhiều dã tâm lớn khủng khiếp. Những ý đồ đen tối và nhiều dã tâm hiểm độc chỉ mưu việc lợi cho riêng đảng CS biến chất gây tổn hại cho nhân dân còn có sự đồng loã và góp sức của đảng Việt Cộng.

Đảng Trung Cộng đã đang công khai ăn cướp vùng trời vùng đất vùng biển của nước Việt Nam, và ngang ngược ghép cái lá cờ đỏ sao vàng của đảng Việt Cộng vào lá cờ của đảng Trung Cộng với sự im lặng đồng loã của Việt Cộng.

Khi đất nước bị giặc ngoại xâm, nhân dân đã tập họp biểu tình chống đối và có lẽ sẽ còn tập trung tận lực chống cự giặc cướp, thì đảng Việt Cộng đang cầm quyền lại ngậm câm và ngăn cản nhân dân chống giặc ngoại xâm. Điều đó đã quá rõ là đảng Việt Cộng đã chỉ muốn làm một ngôi sao vàng thứ năm ở chầu rìa đảng Trung Cộng.


Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, đã có một luận điệu tuyền truyền của Việt Cộng là nước VNCH muốn làm nô lệ cho đế quốc tư bản Mỹ nên muốn hiến dâng miền Nam VN cho đế quốc tư bản Mỹ và biến miền Nam thành tiểu bang thứ 51, hoặc là nước VNCH trở thành một ngôi sao trắng thứ 51 trên lá cờ Mỹ đã có quá nhiều ngôi sao trắng.

Thật mỉa mai và quá trớ trêu, chính đảng Việt Cộng mới là thủ phạm biến cả nước VN thành một tỉnh, hay một đặc khu của đảng giặc Trung Cộng, và lá cờ của đảng Việt Cộng lại trở thành ngôi sao vàng thứ 5 trên lá cờ Trung Cộng.

Ngày xưa Mao Trạch Đông đã điểm vào tử huyệt của Hồ Chí Minh và toàn thể đảng Việt Cộng khi cho phép HCM và đảng Việt Cộng dùng lá cờ của CS tỉnh Phúc Kiến làm lá cờ của đảng Việt Cộng. Nếu đã biết rõ sự thật, chắc chắn nhân dân VN đã không bao giờ chấp nhận một lá cờ lai căng với những ý nghĩa không tốt như vậy. Bây giờ, lá cờ đỏ sao vàng lai căng đó lại bị ghép vào lá cờ của giặc ngoại xâm Trung Cộng với sự đồng loã và góp sức của đảng Việt Cộng. Đây cũng là một hệ luỵ cộng sản theo lẽ tất nhiên!

Vấn đề rất rõ ràng là những kẻ buôn dân bán nước chắc chắn phải đền tội trước nhân dân VN./.

Thuỷ-Triều