Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

January 25, 2008

Thiệp xuân 2008Thiệp xuânThiệp xuân con gởi đến Cha
Người hùng ngã gục, ven rừng năm xưa
Quê hương xa tít trời mây
Mồ Cha con lấy gì đây đắp đền?
Thiệp xuân con gởi Mẹ hiền
Nuôi con khôn lớn, một đời hy sinh
Bây giờ chùa kín, vui kinh
Mẹ ơi con lấy lời kinh tạ ngần
Cầu xin đức Phật nhiệm mầu
Các con khôn lớn, thành danh nên người
Cầu xin Chúa ở trên trời
Cho người trần thế sum vầy đón xuân


Mực Tím