Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com Quốc Gia Nghĩa Tử.org
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

October 10, 2006

Diễn Đàn Kỹ Thuật QGNT - Áo Xanh

Áo Xanh

http://groups.yahoo.com/group/KT-QGNT

Xin hân hạnh giới thiệu Diễn Đàn cho các anh chị em Kỹ Thuật

Ngày xưa ta mặc áo xanh
Một ngày 10 tiếng- tuổi xanh trưởng thành
Quê Hương khói lữa mịt mù
Nhưng ta quyết chí- học nên làm người
Đem về xây dưng quê hương
Sao cho tân tiến- hổ danh Lạc Hồng
Giờ nầy 4 bể phương trời
Tìm đâu ra dược những người áo xanh?

Kỹ Thuật QGNT

Đường vào Diễn Đàn KT-QGNT là:
http://groups.yahoo.com/group/KT-QGNT

E-mail address KT-QGNT group là:
KT-QGNT@yahoogroups.com

KT-QGNT Group Owner là:
KT-QGNT-owner@yahoogroups.com