Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

February 25, 2008

Members - Danh Sánh Hội Viên

Cựu Học Sinh và Năm Rời Trường

Ban Đại Diện
2008-2010
 • Hoi Vien (Hoi Truong)
 • Phan si Tuong (Thu Ky)
 • Phan Si Tuan (van Nghe)
 • Mai Q Hung (Web.....)
 • Luu t Dau (Thu quy)

2006-2008
 • Trần Giai Thoại - 1965 (Hội Trưởng)
 • Phan Sĩ Tường - 1975 (Thư Ký)
 • Phan Quốc Dũng - 1970 (Thủ Quỹ)
 • Phan Đạt Phương - 1975 (Trưởng Ban Văn Nghệ)
2004-2006
 • Trần Giai Thoại - 1965 (Hội Trưởng)
 • Phan Sĩ Tuấn - 1971 (Phó Hội Trưởng)
 • Phan Sĩ Tường - 1975 (Thư Ký)
 • Lưu Thị Dậu - 1974 (Thủ Quỹ)
 • Đinh Minh Tiến - 1974 (Trưởng Ban Văn Nghệ)
 • Phan Quốc Dũng - 1970 (Trưởng Ban Kỹ Thuật)
Hội Viên
 • Đinh Minh Tiến - 1974
 • Lê Hoàng Tâm - 1974
 • Lương Thị Điều - 1973
 • Lưu Thị Dậu - 1974
 • Mai Quý Hùng - 1975
 • Mai Quý Vinh - 1975
 • Nguyễn Thi Kim Huê (Phong Thu) - 1975
 • Nguyễn Thị Thục Hiền - 1967
 • Nguyễn Henry - 1974
 • Nguyễn Minh Chí - 1967
 • Nguyễn Thị Minh-Lập - 1965
 • Nguyễn Thị Mai - 1965
 • Nguyễn Thị Tâm - 1965
 • Nguyễn Văn Quang - 1975
 • Phan Đạt Phương - 1975
 • Phan Quốc Dũng - 1970
 • Phan Sĩ Tuấn - 1971
 • Phan Sĩ Tường - 1975
 • Phuong Vu -1970
 • Trần Giai Thoại - 1965
 • Trần Thị Nhã - 1965
 • Trịnh Trọng Hiến - 1966
 • Trịnh Thị Thuận - 1967
Cựu Giáo Sư
 • GS Trần Bửu Minh - Vienna, VA
 • GS Phạm Nghệ - Deptford, NJ
 • GS Nguyễn Lân - Falls Church, VA
 • GS Hồ Thị Ngọc Nữ - Gaithersburg, MD
 • GS Phạm Quang Nghĩa - Gaithersburg, MD
 • GS Trần Văn Bôn - Alexandria, VA
 • GS Nguyễn Thị Xuân Nga - Marlton, NJ
 • GS Võ Đình Khoái - Springfield, VA
 • GS Bùi Ngọc Khánh - Falls Church, VA