Vietnamese National Wards Institute Alumni Family of Washington DC & Vicinity
Home Introduction Members Photos Writings Quốc Gia Nghĩa Tử.com
Trợ giúp đánh tiếng Việt có dấu trên mạng: VIQR Editor for Vietnamese characters on the internet

April 20, 2005

Introduction - Lời Giới Thiệu

Chúng tôi, các cựu học sinh thuộc Viện Giáo Dục Quốc-Gia Nghĩa-Tử Việt-Nam Cộng-Hòa RVN là con của các tử sĩ, thương phế binh các binh chủng Hải, Lục, Không Quân, Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa và các cán bộ Quốc-Gia những người đã hy sinh tính mạng hoặc một phần thân thể để bảo vệ chính nghĩa Quốc-Gia.

Để đền đáp và đãi ngộ xứng đáng sự hy sinh cao cả của cha chúng tôi. Năm 1963, chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa đã thành lập viện Quốc-Gia Nghĩa-Tử để chăm nom, dậy dỗ, và nuôi dưỡng chúng tôi. Chúng tôi chính thức là con của Quốc-Gia qua bản án Quốc-Gia Nghĩa-Tử do tòa án công nhận. Cố Bác Sĩ Trương Khuê Quan, cựu Viện Trưởng Viện Giáo Dục Quốc-Gia Nghĩa-Tử đã nói "Mỗi học sinh Quốc-Gia Nghĩa-Tử các em có hai khai sinh, một là của cha me đẻ và một là của Quốc-Gia"

Số học sinh Quốc-Gia Nghĩa-Tử thuộc đủ mọi lứa tuổi, càng ngày càng đông, con số lên đến hàng mấy chục ngàn, là con của tất cả các chiến sĩ thuộc các quân binh chủng, đa số là các đơn vị tác chiến như: Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, các Sư Đoàn Bộ Binh, và Địa Phương Quân đã hy sinh càng ngày càng nhiều để bảo vệ chính nghĩa Quốc-Gia và lý tưởng tự do của Việt-Nam Cộng-Hòa.

Cố Trung Tá Bùi Trọng Chi, cựu Viện Phó Viện Quốc-Gia Nghĩa-Tử đã viết "Các em là những người không được may mắn trong cuộc chinh chiến dài hơn hai thập niên đã được đền bù sự mất mát của mình bằng một tương lai tuơi sáng, chắc chắn sẽ trở thành những con yêu của Quốc-Gia, xứng đáng với danh xưng Quốc-Gia Nghĩa-Tử."

Nhưng sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Cộng Sản đã tiếp quản tất cả các cơ sở thuộc viện giáo dục Quốc-Gia Nghĩa-Tử. Các học sinh Quốc-Gia Nghĩa-Tử đang được nuôi dưỡng và giáo dục ở các trường nội trú và các trường học ở nhiều nơi trong nước thuộc Viện Giáo Dục Quốc-Gia Nghĩa-Tử đã bị đuổi ra khỏi trường.

Sau gần 30 năm tản mát khắp nơi, các Quốc-Gia Nghĩa-Tử chúng tôi đã tìm lại với nhau trong tinh thần của những người đồng cảnh ngộ. Tại vùng Hoa-Thịnh-Đốn, các anh chị em Quốc-Gia Nghĩa-Tử và các cựu học sinh các trường Trung Học thuộc Viện Giáo Dục Quốc-Gia Nghĩa-Tử đã họp lại và thành lập Hội Gia Đình Quốc-Gia Nghĩa-Tử với mục đích tương thân tương trợ. Chúng tôi đã tổ chức một buổi dạ tiệc để ra mắt Gia Đình Quốc-Gia Nghĩa-Tử vùng Hoa-Thịnh-Đốn vào ngày 17 tháng 4 năm 2004.

Tôn Chỉ và Phương Hướng Hoạt Động của Hội:
  • Tập họp, tương trợ, an ủi và giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội Viên trong vùng Hoa-Thịnh-Đốn và Phụ Cận.
  • Hội Gia Đình Quốc-Gia Nghĩa-Tử không phải là một tổ chức thuần túy hoạt động xã hội hay từ thiện.
  • Mọi hoạt động xã hội, đóng góp với Đại Gia Đình Quốc-Gia Nghĩa-Tử và hòa nhập với cộng đồng vùng Hoa-Thịnh-Đốn sẽ được thực hiện khi điều kiện cho phép cùng với sự đồng thuận của đại đa số thành viên của Hội.
  • Hội Gia Đình Quốc-Gia Nghĩa-Tử Hoa-Thịnh-Đốn và vùng Phụ Cận là một tập thể luôn mong muốn được hoạt động liên kết, gắn bó với các Hội Gia Đình Quốc-Gia Nghĩa-Tử tại các địa phương khác để đồng tâm xây dựng, phát triển Đại Gia Đình Quốc-Gia Nghĩa-Tử ngày càng vững mạnh.
  • Xây dựng một tập thể tốt đẹp vững mạnh và hữu dụng trong xã hội, có tinh thần cộng đồng và ý thức trách nhiệm.